10382 poze   47044 vizite

ArSh-love

ArSh-love-dmg (1)
ArSh-love-dmg (1)
ArSh-love-dmg (2)
ArSh-love-dmg (2)
ArSh-love-dmg (3)
ArSh-love-dmg (3)
ArSh-love-dmg (4)
ArSh-love-dmg (4)
ArSh-love-dmg (5)
ArSh-love-dmg (5)
ArSh-love-dmg (6)
ArSh-love-dmg (6)
ArSh-love-dmg (7)
ArSh-love-dmg (7)
ArSh-love-dmg (8)
ArSh-love-dmg (8)
ArSh-love-dmg (9)
ArSh-love-dmg (9)
ArSh-love-dmg (10)
ArSh-love-dmg (10)
ArSh-love-dmg (11)
ArSh-love-dmg (11)
ArSh-love-dmg (12)
ArSh-love-dmg (12)

Comentarii album • 7
anonim
andreea 7 mai 2012  
frumos rau filmul da nu lam mai urmarit k nu il mai da a doua zi reluare
Raportează
anonim
adry 11 aprilie 2012  
armaan you are the coolest in the movie i'm soory for you that you're not ridihma bye love you
Raportează
anonim
DenyElly 21 februarie 2012  
Sh. vine de la Shilpa, nu de la Riddhima:P
Raportează
anonim
mihaela 11 februarie 2012  
toate sunt frumoase dar cele mai frumoase sunt cele cu armaan in care este dezbracat fara camasa pe el
Raportează
ArmaanRiddhima 9 octombrie 2011  
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
...¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§1§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11§1111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11§§111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§111§111111111§§¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§111111111111111§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§¶¶§§11111111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§111111111111111111111§1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§11111111111111111111111111§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§1111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶§§§§111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§111111111111111111111111111§§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§1111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11111111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11111111111111111111111111111§111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶§§11111§11111111111111111111111§1§§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶1111§¶¶¶¶§1111§§§§¶§§111111111111111111111§§§§¶¶¶§¶¶
¶¶¶11111¶¶¶¶§111§¶¶¶§§§§§§11111111111111111111§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶§11111§¶¶¶§11§§§§§111§§¶¶¶§111111111111111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶§111111¶¶¶§11§1111111111¶¶¶§§11111111111111111§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111¶¶¶§11§1111§¶§¶¶§§§§¶¶§1111111111111111§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111§¶¶§1111111¶¶1§¶¶¶111§§§§11111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶§11111§¶§111111111§1§¶¶111§1111111111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶11111§§11111111111§111111111111111§§§§1§§§§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶11111§§§1§11111111111111111111111§¶¶1§¶¶¶§§§1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§1111§§§1§11111111111111111111111§§§11¶¶§1§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§1111§§§1§11111111111111111111111§§1111§11§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶1111§§§§§11111111111111111111111§§11111§§¶§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶§111§§§§§11111111111111111111111§§11111§§§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶1111§§§§11111111111111111111111§¶11111§1§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶§111§§1§111111111111111§§111111§¶1111111§§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111111111111111111§¶11111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11§§11111111111111111111111111§§1111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11§§11111111111111111111111111§§¶1111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111111111111111111§§§§111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§111111111111111111111111§¶§11111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111§§11111111111§§§§§§11111§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§§1111111111§§11111111111§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§111§§111111111111§1111111111111§§§1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§111§§111111111111§§111111§§§§§¶§§111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶§§§111§§§111111111111§§§11111111¶§§111§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§§§11111§§1111111111111§§11§111§§¶§1111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶§1§§§11111§§11111111111111111§§1§§§1111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶§1§§§111111§§§111111111111111111§§§111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§§111§§1111111§§111§11111111111§111§111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§111§§§11111111§§§11111111111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111§1111111111§§§11§11111111111§1111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111§§§§§111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111§§§§1111111111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111§§§§§11111111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111§§§§§§§§§1111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111111111§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111111111§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111111111§§§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111111111111111§§§11§¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111111111111§§§§1§¶¶§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§111111111111111111111111111§§§11§¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶111111111111111111111111111§111§§¶§111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶11111111111111111111111111111§§¶¶§111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§¶¶11111111111111111111111111111§§¶1111§¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Raportează
HindiFanPage 27 mai 2011  
phoii`..ArSh inseamna Armaan + Shilpa. si ai si poze cu KaJen,,ork toti sunt uimitori :x besck :x
Raportează
DivyankaTripati 6 ianuarie 2011  
frumosi...sa sti ca a bagat filmul si la noi
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.