10382 poze   46967 vizite

Shilpa Anand-Riddhima Gupta

lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
SHILPA (1)
SHILPA (1)
SHILPA (2)
SHILPA (2)
SHILPA (3)
SHILPA (3)
SHILPA (4)
SHILPA (4)
SHILPA (5)
SHILPA (5)
SHILPA (6)
SHILPA (6)
SHILPA (7)
SHILPA (7)
SHILPA (8)
SHILPA (8)
SHILPA (9)
SHILPA (9)
SHILPA (10)
SHILPA (10)
SHILPA (11)
SHILPA (11)
SHILPA (12)
SHILPA (12)

Comentarii album • 24
anonim
anca 24 iunie 2012  
dute dracului ,,kajen''
Raportează
anonim
anca 24 iunie 2012  
cine dracu te crezi.sa ne spuy cine se potriveste cu cine
Raportează
anonim
kajen 22 iunie 2012  
nu se potriveste deloc cu armaan,sukirti se potrivea mai bine cu el dar kajen reprezinta cuplul perfect
Raportează
anonim
kajen 22 iunie 2012  
foarte frumoasa dar mai frumoase sunt sukirti kandpal si jennifer singh grover
Raportează
anonim
Sorana 14 aprilie 2012  
frumoasa tare ! .. cine ramane cu riddhima sid sau armaan ? ..
Raportează
anonim
adryana 26 martie 2012  
i love you shlipa
Raportează
anonim
mihaela 21 ianuarie 2012  
de o mie de ori frumoase
Raportează
anonim
runda rundelor 13 ianuarie 2012  
fali eu sunt ce mai mmmkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Raportează
anonim
andreea 1 decembrie 2011  
dragute fotografiile cu ea
Raportează
anonim
ella 4 noiembrie 2011  
shilpa joaca cel mai bine,rau k au schmbat-o .e cea mai draguta...
Raportează
nehha 30 octombrie 2011  
64,65 nu e ea
Raportează
ArmaanRiddhima 9 octombrie 2011  
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
...¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§1§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11§1111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11§§111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§111§111111111§§¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§111111111111111§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§¶¶§§11111111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§111111111111111111111§1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§11111111111111111111111111§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§1111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§¶¶¶§§§§111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§111111111111111111111111111§§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§§§1111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11111111111111111111111111111111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶§11111111111111111111111111111§111§§§§¶¶¶¶
¶¶¶¶11§¶¶¶¶¶¶§§11111§11111111111111111111111§1§§§§¶¶¶¶¶
¶¶¶1111§¶¶¶¶§1111§§§§¶§§111111111111111111111§§§§¶¶¶§¶¶
¶¶¶11111¶¶¶¶§111§¶¶¶§§§§§§11111111111111111111§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶§11111§¶¶¶§11§§§§§111§§¶¶¶§111111111111111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶§111111¶¶¶§11§1111111111¶¶¶§§11111111111111111§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111¶¶¶§11§1111§¶§¶¶§§§§¶¶§1111111111111111§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶111111§¶¶§1111111¶¶1§¶¶¶111§§§§11111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶§11111§¶§111111111§1§¶¶111§1111111111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶11111§§11111111111§111111111111111§§§§1§§§§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶11111§§§1§11111111111111111111111§¶¶1§¶¶¶§§§1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§1111§§§1§11111111111111111111111§§§11¶¶§1§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§1111§§§1§11111111111111111111111§§1111§11§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶1111§§§§§11111111111111111111111§§11111§§¶§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶§111§§§§§11111111111111111111111§§11111§§§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶1111§§§§11111111111111111111111§¶11111§1§§§¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶§111§§1§111111111111111§§111111§¶1111111§§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111111111111111111§¶11111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11§§11111111111111111111111111§§1111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶11§§11111111111111111111111111§§¶1111111¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111111111111111111§§§§111111§¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§111111111111111111111111§¶§11111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§1111111111§§11111111111§§§§§§11111§¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§11§§§1111111111§§11111111111§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§111§§111111111111§1111111111111§§§1§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶§111§§111111111111§§111111§§§§§¶§§111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶§§§111§§§111111111111§§§11111111¶§§111§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶§§§11111§§1111111111111§§11§111§§¶§1111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶§1§§§11111§§11111111111111111§§1§§§1111§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶§1§§§111111§§§111111111111111111§§§111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§§111§§1111111§§111§11111111111§111§111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§111§§§11111111§§§11111111111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111§1111111111§§§11§11111111111§1111§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111§§§§§111111111111§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111§§§§1111111111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111§§§§§11111111111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111§§§§§§§§§1111§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111111111§§§§§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111111111§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
111111111111111111111111111111§§§1§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111111111111111111§§§11§¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
1111111111111111111111111111§§§§1§¶¶§1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§111111111111111111111111111§§§11§¶¶11§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶111111111111111111111111111§111§§¶§111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶11111111111111111111111111111§§¶¶§111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
§¶¶11111111111111111111111111111§§¶1111§¶¶¶§¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
Raportează
anonim
bianca 10 august 2011  
super frumoasa
Raportează
ArmaanRiddhima 31 iulie 2011  
urata k mata
Raportează
anonim
mihaela 21 ianuarie 2012  
u cum oi fi nai u fata de ea ai vea sa arati ca ea dar nu se poater
Raportează
anonim
mari 14 iulie 2011  
este frumoasa sunt de acord cu tine creata
Raportează
anonim
andrei 31 mai 2011  
ai vrea tu s arati ca ea
Raportează
anonim
andreea 3 mai 2011  
nice and beautiful
Raportează
anonim
ana 28 aprilie 2011  
daca vreti sa vedeti si mai multe poze intrati pe hi5 shilpa-karan.hi5.com daca nu merge incercati asa maria-draguta-30.hi5.com
Raportează
anonim
creata 23 aprilie 2011  
este frumoasa ce nasol ca au schimbat-o
Raportează
lavinia72 18 aprilie 2011  
MUMOASA
Raportează
anonim
mihaela_printesa98 1 aprilie 2011  
e frumoasa..!!!
Raportează
anonim
oanna 6 martie 2011  
de unde gasesti pozele ?
le ador 8->
Raportează
DivyankaTripati 21 ianuarie 2011  
frumoasa
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.